Yhdistyksemme

TEHYN UUDENMAAN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUYKSIKÖIDEN AMMATTIOSASTO 154

Ammattiosaston toiminta-alue on koko Uusimaa. Työnantajia on 126 ja työpaikkoja 240. Jäseniä ammattiosastossa on vajaa 900. Työpaikoissa on noin joka neljännessä vain yksi ammattiosaston jäsen. Suurimmat työnantajat ammattiosaston jäsenmäärän suhteen ovat Attendo ja Helsingin Seniorisäätiö. Noin 60 % ammattiosaston jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla.

Ammattiosaston tarkoitus on koota toimialueensa terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimivat, ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, ammattiosaston jäsenyyteen.

Ammattiosasto tarjoaa jäsenilleen virkistystoimintaa, luentotilaisuuksia ja edunvalvontaa.

 

Ammattiosastot

  • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa
  • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti
  • käyvät paikallisia neuvotteluja
  • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi
  • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille
  • kouluttavat jäseniä
  • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuutta

Ammattiosaston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä heille neljä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Ao 154 hallitus ja varajäsenet