Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat Tehyn Uudenmaan yksityisten vanhuspalveluyksiköiden ammattiosasto 154:n jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on todistettava henkilöllisyystodistuksella tai muuten luotettavalla tavalla. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.