Vaaliasiakirjat

Ehdokasasiakirja ja mahdollinen vaaliliittosopimus tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna vaalilautakunnalle 13.11.2022 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen ao154@tehy.net.